Klimgeiten Categorie (KC)
Foto boven: Gotthardpass (Zwitserland)

Als een beklimming niet 2000+ is kan het wel het predikaat "Klimgeiten Categorie (KC)" hebben.
Om dit predikaat te krijgen moet de klim wel aan minimaal 1 van de volgende 4 eisen voldoen:

  o Top van de klim moet hoger of gelijk aan 1500 meter zijn met een gemiddeld stijgingspercentage hoger of gelijk aan 7%.
  o Hoogteverschil tussen start en top moet groter of gelijk aan 1000 meter zijn.
  o Klim heeft lengte van minimaal 10 km met een stijgingspercentage hoger of gelijk aan 7%.
  o Klimgeiten Index is 150 of hoger.