Haarspeldbocht

Een haarspeldbocht is de naam voor een zeer scherpe bocht in een bergweg met een hoek tussen de 150° en 180°.
De bocht is wijd aan de buitenkant en loopt daarna wee naar elkaar toe.

Een dergelijke bocht heeft de vorm van de klassieke haarspeld en heeft daarom de naam "haarspeldbocht" gekregen.
 
Het is niet doenlijk een weg recht tegen een helling op te leggen, omdat de helling dan te steil is voor het verkeer.
Daarom legt men de weg ongeveer (niet precies) evenwijdig aan de hoogtelijn, zodat de stijging betrekkelijk gering is.
Het wegverkeer ziet steeds aan de ene kant de berghelling en aan de andere kant de afgrond.

Het gebruik van haarspeldbochten is ook een goedkopere oplossing voor aanleg en onderhoud dan tunnels door de berg.

Als je in het buitenland spreekt over een haarspeldbocht, dan gebruikt men"Kehre" in de Duitse taal, "Tornante" in het Italiaans, "Curve" in het Engels en "Lacet" in het Frans.

Hier een paar voorbeelden van typische haarspeldbochten: